SPORTSKA DVORANA

Sportska dvorana u Librevillu Gabon. Hala je predvidjena za 5000 gledalaca. 2013. god.